piwnica_logo

FORMA_LOGO_BIG


 

 

 

NALEŻYMY DO ZAIKS, ALE NA MOCY ANEKSU DO UMOWY, OD KWIETNIA 2010 WSZYSTKIE NAGRANIA MECHANICZNE, ARANŻACJE I WYKONANIA KONCERTOWE UTWORÓW ANDRZEJA KURYLEWICZA, WANDY WARSKIEJ I GABRIELI KURYLEWICZ SĄ LICENCJONOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ GABRIELĘ KURYLEWICZ

 

JEDYNYM LEGALNYM WYDAWCĄ PARTYTUR ANDRZEJA KURYLEWICZA, WANDY WARSKIEJ I GABRIELI KURYLEWICZ JEST FUNDACJA FORMA – TEATR, INSTYTUT SZTUKI I BADAŃ FILOZOFICZNYCH

 

 

Kontakt: g.kurylewicz@gmail.com, tel. +48 607 157 169,

+48 607 609 742, +22 8690955

 

FUNDACJA PIWNICA ARTYSTYCZNA WANDY WARSKIEJ i A.KURYLEWICZA

Ul. Brodzińskiego 13, Warszawa 01-557

Ul. Łąkowa 1, Mariew 05-083

NIP 525-14-49-616

Nr konta: Paribas 26 1600 1462 1893 7606 4000 0001

 

FUNDACJA FORMA – TEATR, INSTYTUT SZTUKI I BADAŃ FILOZOFICZNYCH

Ul. Brodzińskiego 13, Warszawa 01-557

NIP 525-22-29-762

Nr konta: Paribas 11 1750 0012 0000 0000 3294 2075

 

FORMA PIWNICA ARTYSTYCZNA KURYLEWICZÓW

Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Ul. Abrahama 51, Wierzchucino 84-113

Ul. Łąkowa 1, Mariew 05-083

 

 

 

 

 

 

 

dr Gabriela Kurylewicz

zaprasza na seminarium autorskie pt.

 

PLATOŃSKA FILOZOFIA MUZYKI

a Traktat o aniołach Tomasza z Akwinu

 

14 i 21 października oraz 11 i 25 listopada, godz. 18

 

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii w Mariewie

Ul. Łąkowa 1, 05-083 Mariew, Gm. Stare Babice

oraz ul. Brodzińskiego 13, 01-557 Warszawa

 

zapisy drogą mailową: g.kurylewicz@gmail.com

 

 

organizator: Fundacja Forma – Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych,

Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii, Piwnica Artystyczna Kurylewiczów

 

 

•••

 

 

Nowości wydawnicze Fundacji Forma

 

Andrzej Kurylewicz, Zdrowaś Mario - Ave Maria i Pieśń Konfederatów Barskich, op. 22, 1981,

Fundacja Forma, Warszawa 2020 Wyd. I, ISMN 979-0-801526-96-0

 

Gabriela Kurylewicz, Zaśpiew, Fundacja Forma, Warszawa 2020, ISBN 978-83-916983-5-8

 

link do PDF

 

 

Gabriela Kurylewicz, Rymki, Fundacja Forma, Warszawa 2019 Wyd. II, ISBN 978-83-916983-4-1

 

link do PDF

 

 

•••

 

 

 

7 października 2023, godz. 19

 

 

XV. DNI MUZYKI ANDRZEJA KURYLEWICZA

SOBIE ŚPIEWAM A MUZOM: HOMMAGE À WANDA WARSKA

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Beata Raszewska  altówka 

Karolina Nowak-Waloszczyk  wiolonczela

Piotr Latoszyński  fortepian

Anna Nasiłowska opowieść

Rafał Walentowicz  recytacje

 

 

Program:

J.Kochanowski/A.Kurylewicz, Pieśń XXIV (Zegar słyszę wybija),

G.Kurylewicz, Hymn Piwnicy Kurylewiczów,

W.Shakespeare, Monolog Jakuba z Jak wam się podoba oraz dwa Sonety

w przekładzie polskim G.Kurylewicz,

J.Kochanowski, Pieśń Świętojańska o Sobótce (Panna I),

G.Kurylewicz, Rondinella na wiolonczelę solo,

A.Kurylewicz, El dancion sentimental i Tango Rubio - tria fortepianowe nr 2 i 3,

G.Kurylewicz, Violesque na altówkę solo, Szkic morza w Karwi na fortepian solo,

10 wierszy z tomów Wydłużyć horyzont, Zaśpiew, Karwia-świat,

A.Kurylewicz, Modlitwa na fortepian solo, Sekwencje Nad Niemnem na fortepian i altówkę,

Polskie Drogi - Romanza, Lalka na trio fortepianowe,

A.Nasiłowska, fr. prozy,

J.Kochanowski, Na dom w Czarnolesie,

J.Kochanowski/W.Warska, Muza (nagr. arch.; Wanda Warska - śpiew, Andrzej Kurylewicz - fortepian

oraz Orkiestra FN, fr. z płyty pt. Wanda Warska śpiewa Pieśni i Fraszki Jana Kochanowskiego, 1980),

epilog

 

 

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii w Mariewie

Ul. Łąkowa 1, 05-083 Mariew, Gm. Stare Babice

 

wstęp regulowany zaproszeniami

tel. 607 157 169; 607 609 742

g.kurylewicz@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

 

       NIMIT MKIDN

 

 

 

 

ARCHIWUM:

 

 

2 września 2023, godz. 19

 

 

XV. DNI MUZYKI A.KURYLEWICZA

Koncert kameralny pt.

CONTEMPORARY MUSIC MESSENGERS

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Aleksander Rewiński  tenor/baryton

Rafał Walentowicz  recytacje

 

 

Program:

G.Kurylewicz/A.Kurylewicz, Jeruzalem (nagranie archiwalne; Wanda Warska - śpiew,

Andrzej Kurylewicz - fortepian, z płyty pt. Warska et Kurylewicz a Paris, 1992),

G.Kurylewicz, Hymn Piwnicy Kurylewiczów,

W.Shakespeare, monolog Jakuba z Jak Wam się podoba oraz dwa Sonety (w przekł. G.Kurylewicz),

A.Kurylewicz, 10 Songs of German Baroque, Pieśni Gabrieli

(4 Pieśni do wierszy G. Kurylewicz), Impromptu avec romarin,

G.Kurylewicz, 13 wierszy z tomów Wydłużyć horyzont, Zaśpiew, Karwia-świat,

E.Granados, Andaluza,

A.Kurylewicz, Sekwencje Nad Niemnem, Polskie Drogi - Romanza, Lalka, Somnambulists, Walc minimalny, Czułość (do wiersza C.K.Norwida), Modlitwa na fortepian solo, Confrontation (fragment z płyty Kurylewicz Contemporary music formation, London 1973),

G.Kurylewicz, 2 Szkice na fortepian solo,

epilog

 

 

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii w Wierzchucinie

Ul. Abrahama 51, 84-113 Wierzchucino, Gm. Krokowa

 

wstęp regulowany zaproszeniami

tel. 607 157 169; 607 609 742

g.kurylewicz@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

 

       NIMIT MKIDN

 

-------------

 

26 sierpnia 2023, godz. 19

 

 

XV. DNI MUZYKI A.KURYLEWICZA

Koncert kameralny pt.

KURYLEWICZ WARSKA – AWANGARDYŚCI

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Danuta Stradowska  wiolonczela

Andrzej Stelmasiewicz  opowieść

Rafał Walentowicz  recytacje

 

 

Program:

K.I.Gałczyński/W.Warska, Już kocham Cię tyle lat, (nagranie archiwalne; Wanda Warska - śpiew,

Andrzej Kurylewicz - fortepian, z płyty pt. Warska et Kurylewicz a Paris, 1992),

A.Mickiewicz, Nad wodą wielką i czystą,

G.Kurylewicz, Hymn Piwnicy Kurylewiczów, Ogromne morze,

W.Shakespeare, monolog Jakuba z Jak Wam się podoba (w przekł. G.Kurylewicz),

G.Kurylewicz, Rondinella (Jaskółeczka) na wiolonczelę solo, 13 wierszy z tomów Zaśpiew, Karwia-świat, Rymki, J.S.Bach, 2. Suita wiolonczelowa d-moll (Sarabanda),

M.Reger, Suita d-moll (Preludium),

A.Kurylewicz, Sekwencje Nad Niemnem na fortepian i wiolonczelę, Polskie Drogi - Romanza, Lalka,

Somnambulists, Walc minimalny, Czułość (do wiersza C.K.Norwida), Modlitwa na fortepian solo,

Ptaku mojego serca (do wiersza H.Poświatowskiej),

G.Kurylewicz, Szkic morza w Karwi,

A.Stelmasiewicz, O dobru wspólnym opowieść,

A.Kurylewicz/W.Warska, Contemporary music formation (fragment),

epilog

 

 

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii w Wierzchucinie

Ul. Abrahama 51, 84-113 Wierzchucino, Gm. Krokowa

 

wstęp regulowany zaproszeniami

tel. 607 157 169; 607 609 742

g.kurylewicz@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

 

       NIMIT MKIDN

 

-------------

 

dr Gabriela Kurylewicz

zaprasza na seminarium autorskie pt.

 

FILOZOFIA MUZYKI

- Platon i Boecjusz

 

rok akademicki 2021/22, środy, godz. 18

początek 6 października

 

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów

Rynek Starego Miasta 19

 

zapisy drogą mailową: g.kurylewicz@gmail.com

 

 

organizator: Fundacja Forma – Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych,

Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii, Piwnica Artystyczna Kurylewiczów

 

-------------

 

5 sierpnia 2023, godz. 19

 

 

KURYLEWICZ – MUZYKA i POEZJA

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Beata Raszewska  altówka

Julian Felkner  recytacje

 

 

Program:

A.Kurylewicz, Zdrowaś Mario (nagr. arch. - Wanda Warska - śpiew, Andrzej Kurylewicz - fortepian,

z płyty pt. Warska et Kurylewicz a Paris, 1992),

A.Mickiewicz, Nad wodą wielką i czystą,

G.Kurylewicz, Hymn Piwnicy Kurylewiczów, Ogromne morze,

W.Whitman, Germs, Thoughts (z tomu: By the Roadside),

G.Kurylewicz,Wiolinka i Violesque na altówkę solo,

G.Kurylewicz, 13 wierszy z tomu Zaśpiew,

J.S.Bach, 2. Suita wiolonczelowa d-moll w transkrypcji na altówkę (Preludium, Allemande, Courante),

A.Kurylewicz, Sekwencje Nad Niemnem na fortepian i altówkę, Polskie Drogi - Romanza, Lalka, Somnambulists,

Walc minimalny, Czułość (do wiersza C.K.Norwida), Modlitwa na fortepian solo,

epilog

 

 

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii w Wierzchucinie

Ul. Abrahama 51, 84-113 Wierzchucino, Gm. Krokowa

 

wstęp regulowany zaproszeniami

tel. 607 157 169; 607 609 742

g.kurylewicz@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

 

       NIMIT MKIDN

 

-------------

 

29 lipca 2023, godz. 19

 

 

RAVEL KURYLEWICZ – MUZYKA i POEZJA

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Julian Felkner  recytacje

 

 

Program:

P.Beaumarchais/A.Kurylewicz, Romanza Cherubina (nagranie archiwalne; Wanda Warska - śpiew,

Andrzej Kurylewicz - fortepian, dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FN),

J.Słowacki, Godzina myśli (fragmenty), Przy kościołku, Beniowski (fragmenty),

A.Kurylewicz, Los mię już żaden nie może zatrwożyć - pieśń do wiersza Juliusza Słowackiego,

A.Kurylewicz, Impromptu avec romarin na fortepian solo,

M.Ravel, Gaspard de la Nuit,

A.Kurylewicz, Grave misterioso, Largo, Allegro, Wiersz na fortepian solo,

G.Kurylewicz, wiersze z tomów Księżyc świadkiem, Zaśpiew i Karwia-świat,

A.Kurylewicz, Sekwencje Nad Niemnem na fortepian solo, Walc minimalny,

Somnambulicy, Modlitwa, Polskie drogi, Lalka na fortepian solo,

J.S.Bach, Preludium C-Dur,

epilog

 

 

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii w Wierzchucinie

Ul. Abrahama 51, 84-113 Wierzchucino, Gm. Krokowa

 

wstęp regulowany zaproszeniami

tel. 607 157 169; 607 609 742

g.kurylewicz@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

 

       NIMIT MKIDN

 

-------------

 

24 czerwca 2023, godz. 19

 

 

SZCZODROŚĆ POEZJI: HOMMAGE À

ANDRZEJ KURYLEWICZ & WANDA WARSKA

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

 

Kwartet Smyczkowy Piwnicy Kurylewiczów:

Nikola Frankiewicz  I skrzypce  Maria Strzelczyk  II skrzypce

Beata Raszewska  altówka  Karolina Nowak-Waloszczyk  wiolonczela

 

Piotr Latoszyński  fortepian

Andrzej Solczak  opowieść

Julian Felkner  wiersze

 

 

Program:

W.Warska, Po co jest tak (nagranie archiwalne - Wanda Warska – śpiew, Andrzej Kurylewicz – fortepian,

fr. z płyty pt. Warska et Kurylewicz a Paris, 1992),

G.Kurylewicz, Agonia ręcznego zegarka, Hymn Piwnicy Kurylewiczów,

W.Whitman, Beginning my studies,

G.Kurylewicz, Rondinella na wiolonczelę solo,

A.Kurylewicz, Kwartet Smyczkowy nr 1, Kwartet Smyczkowy nr 2, Kwartet Smyczkowy nr 3, Dormitina,

G.Kurylewicz, Chwilka, Notturno, Violesque, Skarga lasu, Nebia, 13 wierszy z tomu Rymki,

A.Kurylewicz, Impromptu avec romarin, Modlitwa na fortepian solo, Sekwencje Nad Niemnem na fortepian i altówkę, Polskie Drogi – Romanza, Lalka na fortepian i kwartet smyczkowy,

epilog

 

 

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii w Mariewie

Ul. Łąkowa 1, 05-083 Mariew, Gm. Stare Babice

 

wstęp regulowany zaproszeniami

tel. 607 157 169; 607 609 742

g.kurylewicz@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

 

       NIMIT MKIDN

 

-------------

 

27 maja 2023, godz. 19

 

 

KOLOR ZIELONY: SŁOWACKI KURYLEWICZ

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Danuta Stradowska  wiolonczela

Elżbieta Nekanda-Trepka  opowieść

Julian Felkner  wiersze

 

 

Program:

J.Słowacki/A.Kurylewicz, Taka głęboka przy fontannach cisza (nagranie archiwalne - Wanda Warska – śpiew, Andrzej Kurylewicz – fortepian, dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FN),

J.Słowacki, Podróż na Wschód (fragmenty), Przy kościołku, Pan Tadeusz (fragmenty dalszego ciągu eposu),

A.Kurylewicz, Los mię już żaden nie może zatrwożyć – pieśń do wiersza Juliusza Słowackiego,

G. Kurylewicz, Rondinella (Jaskółeczka) na wiolonczelę solo,

 A.Kurylewicz, Impromptu avec romarin na fortepian solo,

E.Nekanda-Trepka, Prawda dokumentu,

A.Kurylewicz, Grave misterioso, Largo, Allegro, Wiersz na fortepian solo,

G.Kurylewicz, wiersze z tomów Zaśpiew i Karwia-świat,

A.Kurylewicz, Sekwencje Nad Niemnem nr 1, 2, 4 i 6 na fortepian i wiolonczelę, Walc minimalny, Somnambulicy, Modlitwa, Polskie drogi, Lalka na fortepian solo,

J.S.Bach, Preludium C-Dur,

epilog

 

 

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii w Mariewie

Ul. Łąkowa 1, 05-083 Mariew, Gm. Stare Babice

 

wstęp regulowany zaproszeniami

tel. 607 157 169; 607 609 742

g.kurylewicz@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

 

       NIMIT MKIDN

 

 

-------------

 

 

2022XI29 plakat

 

 

29 listopada 2022, godz. 19

 

ZEGAREK MISTYCZNY

90. URODZINY ANDRZEJA KURYLEWICZA

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

 

 

Program:

C.K.Norwid / A.Kurylewicz, Czułość (nagranie archiwalne w wyk. W.Warskiej, A.Kurylewicza i Orkiestry FN),

G.Kurylewicz, Agonia ręcznego zegarka,

A.Kurylewicz, Impromptu avec romarin,

G.Kurylewicz, 10 Wierszy z tomów Wydłużyć horyzont, Rymki i Zaśpiew,

A.Kurylewicz, Grave Misterioso, Largo, Allegro i Wiersz, Nad Niemnem, Walc minimalny, Somnambulicy, Modlitwa, Polskie drogi, Menuet, Lalka na fortepian solo,

G.Kurylewicz, Zegarek mistyczny

epilog

 

 

Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2, Zielonki-Parcela

 

wstęp wolny

 

-------------

 

2 października 2022, godz. 18

 

WIERSZ O KOŃCU ŚWIATA

XIV. DNI MUZYKI A.KURYLEWICZA i W.WARSKIEJ

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Anna Nasiłowska  proza

Danuta Stradowska  wiolonczela

Karolina Bordon  altówka

Julian Felkner  wiersze

 

 

Program:

W.Warska, Postanowienie (nagranie archiwalne z płyty Piosenki z Piwnicy Wandy Warskiej),

A.Kurylewicz, Shimmy (nagranie z płyty A. Kurylewicz Contemporary Music Formation, Apollo Sound London 1973), G.Kurylewicz, Nie możemy zginąć,

A.Kurylewicz, Impromptu avec romarin,

A.Nasiłowska, Dobre słowa niezmiennie,

J.S.Bach, Suita C-Dur (Preludium i Allemande) na altówkę solo,

E. Granados, Andaluza,

G.Kurylewicz, 9 Wierszy z tomów Rymki, Zaśpiew i Karwia-świat,

A.Kurylewicz, Grave MisteriosoLargoAllegro i Wiersz, Nad NiemnemWalc minimalny,

SomnambulicyMenuetLalka, Polskie drogi, Modlitwa na fortepian solo 

A.Mickiewicz, z Liryków Lozańskich: Nad wodą wielką i czystą,

W.Whitman, z Leaves of GrassBeginning my studies,

A.Kurylewicz, Rondo T.,

G.Kurylewicz, Wiersz o końcu świata, Ogarku, biegnij, Rondinella na wiolonczelę solo,

epilog

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

W Mariewe

ul. Łąkowa 1, 05-083 Mariew, Gm. Stare Babice

 

 

Wstęp – cegiełka/bilet 100 zł

tel. 607 157 169; 607 609 742

g.kurylewicz@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

 

-------------

 

18 września 2022, godz. 17.30

 

OGROMNE MORZE

XIV. DNI MUZYKI A.KURYLEWICZA i W.WARSKIEJ

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Anna Nasiłowska  proza

Katarzyna Mazur  wiersze

Karolina Bordon  altówka

Julian Felkner  wiersze

 

 

Program:

W.Warska, Wokaliza z filmu Pociąg (nagranie archiwalne z płyty Piosenki z Piwnicy Wandy Warskiej),

A.Kurylewicz, Shimmy (nagranie z płyty A. Kurylewicz Contemporary Music Formation, Apollo Sound London 1973), G.Kurylewicz, Nic na to nie poradzę,

A.Kurylewicz, Impromptu avec romarin,

A.Nasiłowska, Dobre słowa niezmiennie,

J.S.Bach, Suita C-Dur (Preludium i Allemande) na altówkę solo,

E.Granados, Andaluza,

G.Kurylewicz, 10 Wierszy z tomów Rymki, Zaśpiew i Karwia-świat,

A.Kurylewicz, Grave Misterioso, Largo, Allegro i Wiersz,

A.Kurylewicz, Nad Niemnem, Walc minimalny, Somnambulicy, Menuet, Lalka, Polskie drogi, Modlitwa na fortepian solo,  A.Mickiewicz, z Liryków Lozańskich: Nad wodą wielką i czystą,

W.Whitman, z Leaves of Grass: Beginning my studies,

A.Kurylewicz, Rondo T.,

G.Kurylewicz, Ogromne morze, Iluminacja, epilog

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

W Wierzchucinie

ul. Abrahama 51, 84-113 Wierzchucino

 

 

Wstęp – cegiełka/bilet 100 zł

tel. 607 157 169; 607 609 742

g.kurylewicz@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

 

-------------

 

20 czerwca 2022, godz. 20

 

NIM ZAKWITNIE TYSIĄC RÓŻ

XIV. DNI MUZYKI A.KURYLEWICZA i W.WARSKIEJ

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Anna Nasiłowska  proza

Katarzyna Mazur  wiersze

Karolina Bordon  altówka

 

 

Program:

W.Warska, Nim zakwitnie tysiąc róż (nagranie archiwalne z płyty Piosenki z Piwnicy Wandy Warskiej),

A.Kurylewicz, Shimmy (nagranie z płyty A. Kurylewicz Contemporary Music Formation, Apollo Sound London 1973), G.Kurylewicz, Nic na to nie poradzę,

A.Kurylewicz, Impromptu avec romarin,

A.Nasiłowska, Dobre słowa,

J.S.Bach, Suita C-Dur (Preludium i Menuet) na altówkę solo,

G.Kurylewicz, 10 Wierszy z tomu Karwia-świat,

A.Kurylewicz, Grave Misterioso, Largo, Allegro, Wiersz,

Nad Niemnem, Walc minimalny, Somnambulicy, Menuet, Lalka, Polskie drogi, Modlitwa na fortepian solo

Z.Herbert, Raport z oblężonego miasta, Bajka o gwoździu,

A.Kurylewicz, Rondo T.,

G.Kurylewicz, Ogromne morze, Iluminacja

J.Majewski, Mglisty Poranek w Galicji

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

 

Wstęp regulowany zaproszeniami i cegiełkami (cegiełka/bilet 100 zł)

tel. 607 157 169; 607 609 742

g.kurylewicz@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

 

-------------

 

16 maja 2022, godz. 20

 

PO CO JEST TAK?

KURYLEWICZ MUZYKA I POEZJA

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Anna Nasiłowska  proza

Katarzyna Mazur  wiersze

Karolina Bordon  altówka

 

 

 

Program:

W.Warska, Po co jest tak? (nagranie archiwalne z płyty Warska & Kurylewicz a Paris, 1992),

A.Kurylewicz, Shimmy (nagranie z płyty A.Kurylewicz Contemporary Music Formation, Apollo Sound London 1973), A.Nasiłowska, Dobre słowa,

J.S.Bach, Suita C-Dur (Preludium i Menuet) na altówkę solo,

G.Kurylewicz, 9 Wierszy o wolności,

A.Kurylewicz, Nad Niemnem, Walc minimalny, Somnambulicy, Menuet, Lalka, Polskie drogi, Modlitwa na fortepian solo oraz Z.Herbert, Raport z oblężonego miasta, Bajka o gwoździu,

A.Kurylewicz, Rondo T.,

G.Kurylewicz, Rondo, epilog

 

-------------

 

11 kwietnia 2022, godz. 20

 

RACJA METAFIZYKA

KURYLEWICZ MUZYKA I POEZJA

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Anna Nasiłowska  wiersze

Katarzyna Mazur  wiersze

 

 

Program:

A.Kurylewicz, Shimmy (nagranie z płyty A.Kurylewicz Contemporary Music Formation,

Apollo Sound London 1973), Impromptu avec romarin na fortepian solo,

G.Kurylewicz, Ach, Lwów oraz 9 Wierszy o wolności,

A.Kurylewicz, Grave misterioso, Largo, Allegro, Wiersz na fortepian solo,

A.Nasiłowska, Dobre słowa,

A.Kurylewicz, Czułość, Sekwencje Nad Niemnem, Somnambulicy, Modlitwa, Polskie drogi, Lalka i Walc minimalny na fortepian solo

Z.Herbert, Raport z oblężonego miasta, Bajka o gwoździu,

A.Kurylewicz, Dzienniki (Ruski strach przed U.S. bazą u nas i in. fragmenty), Rondo T., epilog

 

-------------

 

22 listopada 2021, godz. 20

 

WDZIĘCZNOŚĆ

89. URODZINY A.KURYLEWICZA

55 LAT PIWNICY KURYLEWICZÓW

ROK NORWIDOWSKI

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Anna Nasiłowska  wiersze

Agnieszka Węgrzyn  wiersze

Katarzyna Mazur  wiersz

Karolina Bordon  altówka

Paweł Pańta  kontrabas

 

 

Program:

A.Kurylewicz, Poemat Symfoniczny In Verona do wiersza C.K.Norwida, dedykowany Wandzie Warskiej, fragment

(w wyk. archiwalnym Orkiestry Symfonicznej i Chóru PR w Krakowie pod dyr. J.Katlewicza)

A.Kurylewicz, Impromptu avec romarin na fortepian solo

G.Kurylewicz, wiersze nowe

A.Kurylewicz, Grave misterioso, Largo, Allegro, Wiersz na fortepian solo

C.K.Norwid, wiersze z tomu Poezja i dobroć

A.Nasiłowska, wiersze nowe

A.Węgrzyn, 3 wiersze

J.S.Bach, Suita C-Dur (Prelude) na altówkę solo

A.Kurylewicz, Czułość, Somnambulicy, Modlitwa, Polskie drogi, Lalka i Walc minimalny na fortepian solo

oraz Moods na kontrabas solo,

C.K.Norwid, Czemu nie w chórze?, W Weronie

 

-------------

 

18 pażdziernika 2021, godz. 20

 

DAJ MI WSTĄŻKĘ BŁĘKITNĄ

55 LAT PIWNICY KURYLEWICZÓW

ROK NORWIDOWSKI

 

Program:

C.K.Norwid/A.Kurylewicz, Daj mi wstążkę błękitną, Igram wciąż,

W Weronie, Czułość (w wyk. ArchiwalnymW.Warskiej i A.Kurylewicza),

A.Kurylewicz, Impromptu avec romarin na fortepian solo,

G.Kurylewicz, wiersze z tomu Wydłużyć horyzont i Zaśpiew,

A.Kurylewicz, Grave misterioso, Largo, Allegro, Wiersz na fortepian solo,

C.K.Norwid, Ironia, Litość i inne wiersze,

A.Węgrzyn-Więch, 3 wiersze, 

J.S.Bach, Suita C-Dur, (Prelude i Allemande) na altówkę solo,

S.Gromadzki, wiersz,

A.Kurylewicz, Czułość, Somnambulicy, Modlitwa, Polskie drogi, Lalka i Walc minimalny

 

 

Wystąpią:

Gabriela Kurylewicz, Piotr Latoszyński, Agnieszka Węgrzyn-Więch,

Katarzyna Mazur, Karolina Bordon, Stanisław Gromadzki

 

-------------

 

14 czerwca 2021, godz. 20

 

TRÓJKĄCIK NIEBA

55 LAT PIWNICY KURYLEWICZÓW

 

Program:

G.Kurylewicz/W.Warska, Trójkącik nieba (w wyk. archiwalnym W.Warskiej i A.Kurylewicza)

A.Kurylewicz, Impromptu avec romarin

G.Kurylewicz, wiersze z t. Wydłużyć horyzont i Zaśpiew

A.Kurylewicz, Grave misterioso, Largo, Allegro, Wiersz

Z.Herbert, Co będzie?

A.Nasiłowska, 3 wiersze

A.Węgrzyn-Więch, wiersz

A.Rychcik-Nowakowska, wiersz

S.Gromadzki, wiersz

J.S.Bach, Suita G-Dur (Menuet i Sarabanda)

A.Kurylewicz, Moods, Modlitwa, Somnambulicy, Walc minimalny, Polskie drogi,

Lalka, Pieśni na fortepian i kontrabas (Czułość, Czekam noc i dzień)

 

Wystąpią:

Gabriela Kurylewicz, Piotr Latoszyński, Paweł Pańta, Anna Nasiłowska, Agnieszka Węgrzyn-Więch,

Agnieszka Rychcik-Nowakowska, Maria Konwicka, Katarzyna Mazur, Stanisław Gromadzki

 

-------------

 

15 maja 2021, godz. 20

 

NIE MA NAS – NOC MUZ

W PIWNICY KURYLEWICZÓW

MUZYKA, POEZJA I FILOZOFIA

 

Program:

A. Kurylewicz, Somnambulicy i in. utwory,

T. Konwicki / A. Kurylewicz / W.Warska, Czekam noc i dzień,

G. Kurylewicz, Nie ma nas,

poezja z archiwum, poezjanowa, proza

 

Wystąpią:

Gabriela Kurylewicz, Maria Konwicka, Anna Nasiłowska,

Stanisław Gromadzki, Piotr Latoszyński

 

-------------

 

19 października 2020, godz. 20

 

MICKIEWICZ KURYLEWICZ – MUZYKA i  POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Agnieszka Rychcik-Nowakowska  wiersze

Anna Nasiłowska  wiersze

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

A.Kurylewicz, Walc minimalny, Somnambulicy, Sekwencje Nad Niemnem,

Modlitwa, Polskie Drogi – romanza na fortepian solo,

A.Mickiewicz, Nad wodą wielką i czystą i in. wiersze z Liryków Lozańskich,

A.Nasiłowska, fragment z Historii literatury polskiej i nowe wiersze,

A.Rychcik-Nowakowska – 5 wierszy,

F.Chopin, Nokturn Des-Dur op. 27 nr 2, Walc cis-moll,

G.Kurylewicz, wiersze z tomu Zaśpiew i Karwia–świat,

A.Kurylewicz, Impromptu avec romarin, Due Pezzi Semplici, Wiersz na fortepian solo,

S.Gromadzki, fragment prozy,

G.Kurylewicz, Szkic na fortepian solo,

A.Mickiewicz/W.Warska, Kocham w wyk. W.Warskiej i A.Kurylewicza – nagranie archiwalne,

i in.

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

 

Wstęp regulowany zaproszeniami i cegiełkami; bilet/cegiełka 100 zł

rezerwacja: tel. 607 157 169; 604 080 783

g.kurylewicz@gmail.com; arychciknowakowska@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

 

-------------

 

28 września 2020, godz. 20

 

ZATRUTO CHLEB: MANDELSZTAM KURYLEWICZ

 

 

Gabriela Kurylewicz  fortepian, komentarz

Piotr Latoszyński  fortepian

Anna Nasiłowska  wiersze

Stanisław Gromadzki  proza

Paweł Pańta  kontrabas

 

 

Program:

O.Mandelsztam, Zatruto chleb i in. wiersze z Urywków zniszczonych wierszy,

A.Kurylewicz, Pieśni na fortepian i kontrabas, Piano Crumbs, Impromptu avec romarin,

F.Chopin, 3 Mazurki, G.Kurylewicz, kilka wierszy z tomu Zaśpiew,

A.Kurylewicz, Grave misterioso, Largo, Allegro, Wiersz,

A.Nasiłowska, kilka wierszy nowych,

A.Kurylewicz, Moods na kontrabas solo,

S.Gromadzki, fragment prozy,

O.Mandelsztam/A.Kurylewicz, Pieśni w wyk. W.Warskiej i A.Kurylewicza – nagranie archiwalne,

A.Nasiłowska, O wierszu ulubionym,

G.Kurylewicz, Platon o poezji,

K.I.Gałczyński/W.Warska, Wit Stwosz w wyk. W.Warskiej i A.Kurylewicza – nagranie archiwalne, i in.

 

-------------

 

13, 20, 27 sierpnia 2020, godz. 19

 

KURYLEWICZ – MUZYKA I POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

 

 

Program: muzyka i poezja,

utwory Andrzeja Kurylewicza, Wandy Warskiej i Gabrieli Kurylewicz

 

 

Organizator:

Fundacja Forma – Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych

Fundacja Piwnica Artystyczna W.Warskiej i A.Kurylewicza

 

Fundacja Forma, Piwnica Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Filia w Wierzchucinie, ul. Abrahama 51

 

 

-------------

 

22 lutego 2020, godz. 20

 

CHOPIN KURYLEWICZ – MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  fortepian, komentarz

Piotr Latoszyński  fortepian

Anna Nasiłowska  opowiadanie

 

 

Program:

A.Kurylewicz, Przepraszam, ja w sprawie Chopina,

F.Chopin, Preludia,

A.Kurylewicz, Miniatury i Pieśni na fortepian solo, Due pezzi semplici, Impromptu avec romarin,

A.Nasiłowska, Chopin pisarz,

G.Kurylewicz, Tajemnica Polskich Dróg Andrzeja Kurylewicza,

dwa wiersze: Kartka i Marsjasz

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

-------------

 

13 stycznia 2020, godz. 20

 

 

CZUŁOŚĆ - KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Izabela Połońska  śpiew

Piotr Latoszyński  fortepian

Anna Nasiłowska  wiersze

Małgorzata Karolina Piekarska  fragment powieści

Agnieszka Rychcik-Nowakowska  wiersze

Stanisław Gromadzki  proza

Karolina Bordon  skrzypce

Katarzyna Mazur  śpiew

 

Program:

C.K.Norwid, Czułość,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Modlitwa, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem, Lalka,

Czułość, Polskie Drogi – Romanza na fortepian i kontrabas, Moods na kontrabas solo,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Rymki,

K.Szymanowski, 2 Mazurki op. 50,

A.Kurylewicz, Impromptu avec romarin

A.Nasiłowska, nowe wiersze,

M.K.Piekarska, fragment powieści,

A.Rychcik-Nowakowska, 4 wiersze,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Kołysanka z Nie-boskiej Komedii do wiersza Z.Krasińskiego,

Los mię już żaden nie może zatrwożyć i Pieśń Konfederatów Barskich do wierszy J.Słowackiego,

Jeruzalem do wiersza G.Kurylewicz, Zdrowaś Mario i in.

 

 

-------------

 

16 grudnia 2019, godz. 20

 

KOLOR SREBRNY: SŁOWACKI KURYLEWICZ

MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Aleksander Rewiński  tenor

Piotr Latoszyński  fortepian

 

 

Program:

J.Słowacki/A.Kurylewicz, Taka głęboka przy fontannach cisza,

G.Kurylewicz, Nieznanemu Bogu,

C.K.Norwid/A.Kurylewicz, Czułość,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Sekwencje Nad Niemnem, Modlitwa na fortepian solo, Polskie drogi romanza, 

Das Urteil der Zeit -10 Pieśni Niemieckiego Baroku,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu  Rymki,

K.Szymanowski, Mazurek 1 i 2, op. 50,

A.Kurylewicz/G.Kurylewicz, Jeruzalem,

A.Kurylewicz, Zdrowaś Mario, Psalm,

J.Słowacki/A.Kurylewicz, Los mię już żaden nie może zatrwożyć, Pieśń Konfederatów Barskich,

F.Chopin, Scherzo h-moll

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

logo mkidn i imit

 

-------------

 

9 grudnia 2019, godz. 20

 

ZEGAREK MISTYCZNY – KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Anna Nasiłowska  wiersze

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Niebo I Paradiso,

A.Kurylewicz, Czułość, Somnambulicy, Sekwencje Nad Niemnem,

Modlitwa na fortepian solo,

A.Kurylewicz, Fragmenty Fortepianowe z Poematu Symfonicznego Da neigt sich die Stunde,

R.M.Rilke, Godzina się zniża,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Zaśpiew,

S.Gromadzki, Fragment prozy, 

A.Nasiłowska, wiersze i notatk i brazylijskie,

W.Warska, Bim-bam,

J.Słowacki, Los mię już żaden nie może zatrwożyć,

F.Chopin, kilka Preludiów z op. 28 i in.

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

logo mkidn i imit

 

-------------

 

25 listopada 2019, godz. 20

 

SZCZODROŚĆ - KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

85. Urodziny A.Kurylewicza

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

PawełPańta  kontrabas

 

Kwartet Kameralistów NOSPR

KrystynaKowalska  pierwsze skrzypce

Maria Strzelczyk  drugie skrzypce

Beata Raszewska  altówka

Karolina Nowak-Waloszczyk  wiolonczela

 

Anna Nasiłowska  wiersze

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Agonia ręcznego zegarka, Szkic morza w Karwi,

A.Kurylewicz, Sekwencje Nad Niemnem na fortepian i wiolonczelę,

G.Kurylewicz, Rondinella (Jaskółeczka) na wiolonczelę solo, 

A.Kurylewicz, Trio Smyczkowe Dormitina, Kwartet Smyczkowy Sztuttgarcki, Kwartet Smyczkowy Wielkanocny,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Zaśpiew, Chwilka na skrzypce i altówkę,

Violesque per viola solo, Preludium C-Dur per violino solo,

A.Kurylewicz, Modlitwa, PolskieDrogi – Romanza na fortepian i kwartet smyczkowy,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Nasiłowska, Nowe wiersze,

A.Kurylewicz, Moods na kontrabas solo, Somnambulicy,

Czułość i Kołysanka z Nie-boskiej Komedii na fortepian i kontrabas

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

logo mkidn i imit

 

-------------

 

19 listopada 2019, godz. 19

 

Dom Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa

 

 

 

NIEZALEŻNOŚĆ - KURYLEWICZ MUZYKA I POEZJA

Hommage à Wanda Warska

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

 

Kwartet Kameralistów NOSPR

Krystyna Kowalska  pierwsze skrzypce

Maria Strzelczyk  drugie skrzypce

Beata Raszewska  altówka

Karolina Nowak-Waloszczyk  wiolonczela

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Iluminacja, Szkic morza w Karwi,

A.Kurylewicz, Walc minimalny, Somnambulicy, Sekwencje Nad Niemnem na fortepian solo,

G.Kurylewicz, Rondinella (Jaskółeczka) na wiolonczelę solo

A.Kurylewicz, Trio Smyczkowe Dormitina,

Kwartet Smyczkowy Sztuttgarcki, Kwartet Smyczkowy Wielkanocny,

G.Kurylewicz, 9 wierszy z tomu Zaśpiew, Chwilka na skrzypce i altówkę, Violesque

per viola solo, Preludium C-Dur per violino solo,

A.Kurylewicz, Modlitwa, Polskie Drogi – Romanza na fortepian i kwartet smyczkowy

 

logo_pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

 

-------------

 

18 listopada 2019, godz. 20

 

SHAKESPEARE KURYLEWICZ - MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Beata Raszewska altówka

Tadeusz Gadzina skrzypce

Piotr Latoszyński  fortepian

 

Program:

S.Wyspiański/A.Kurylewicz, Adagietto w wyk. W.Warskiej i A.Kurylewicza (nagranie archiwalne),

W.Shakespeare, Monolog Jakuba w przekładzie G.Kurylewicz,

A.Kurylewicz, Duettolirico per violino e pianoforte,

G.Kurylewicz, Notturno i Preludium C-Dur na skrzypce solo,

W.Shakespeare, Monolog Hamleta i 7 Sonetów w przekładzie G.Kurylewicz,

A.Kurylewicz, Grave misterioso, Largo, Allegro, Wiersz na fortepian solo, Walc minimalny,

Somnambulicy, Sekwencje Nad Niemnem na fortepian i altówkę,

G.Kurylewicz, Violesque 1 i 3,

A.Kurylewicz/C.K.Norwid, Czułość

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

logo mkidn i imit

 

-------------

 

20 października 2019, godz. 19

 

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16

 

 

 

NIEZALEŻNOŚĆ - KURYLEWICZ MUZYKA I POEZJA

Hommage à Wanda Warska

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński fortepian

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Wiersze z tomu Zaśpiew

A.Kurylewicz, utwory na fortepiano solo (Modlitwa, Somnambulicy, Walc minimalny,

Sekwencje Nad Niemnem, Grave Misterioso, Largo, Allegro, Wiersz,

Impromptu z rozmarynem, Polskie Drogi, Lalka i in.)

 

 

Wstęp wolny

 

 

rezerwacja: MDK Przasnysz, Tel. 517 856 759, mail: mdkprzasnysz@o2.pl

oraz tel. 604 080 783, mail. arychciknowakowska@gmail.com

 

logo_pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

 

-------------

 

 

14 października 2019, godz. 20

 

RILKE KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Aleksander Rewiński tenor

Piotr Latoszyński fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

G.Kurylewicz, Piwonie, Szkic morza w Karwi,

A.Kurylewicz, Czułość, Somnambulicy, Sekwencje Nad Niemnem, Modlitwa na fortepian solo,

Das Urteil der Zeit - 10 Pieśni Niemieckiego Baroku,

fragmenty fortepianowe z Poematu Symfonicznego Da neigt sich die Stunde,

R.M.Rilke, Godzina się zniża,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Wydłużyć horyzont,

S.Gromadzki, Fragment prozy, 

A.Kurylewicz/G. Kurylewicz, Jeruzalem,

A.Kurylewicz, Zdrowaś Mario

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

logo mkidn i imit

 

-------------

 

 

dr Gabriela Kurylewicz

zaprasza na seminarium filozoficzne pt.

 

Kwestia niepodległości

w muzyce Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza

 

15 sierpnia 2019, godz. 19

 

Pracownia Muzyki – Kościół Poewangelicki w Wierzchucinie

 

rezerwacja: 607 157 169 / 604 080 783

g.kurylewicz@gmail.com; arychciknowakowska@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

fb: /FundacjaForma/

 

 

 

logo_pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

 

-------------

 

 

16 sierpnia 2019, godz. 19

 

NIEZALEŻNOŚĆ

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  fortepian

Piotr Latoszyński fortepian

 

 

 

 

logo_pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

www.zamekkrokowa.pl / muzeum@zamekkrokowa.pl / +48 58 774 21 11 – 115 / +48 669 790 700

 

 

-------------

 

 

24 czerwca 2019, godz. 20

 

NIEZALEŻNOŚĆ

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Anna Nasiłowska wiersze

Piotr Latoszyński fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

W. Warska, Myśli, słowa, zdania (nagranie archiwalne w wykonaniu W. Warskiej

i Formacji Muzyki Współczesnej A. Kurylewicza),

G. Kurylewicz, Miej ucho,

A. Kurylewicz, Walc minimalny, Somnambulicy, Sekwencje Nad Niemnem, Impromptu avec romarin, Grave misterioso, Largo, Allegro,

G. Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Zaśpiew,

A. Nasiłowska, nowe wiersze,

G. Kurylewicz, 2 szkice na fortepian solo,

S. Gromadzki, fragment prozy,

A. Kurylewicz, Pieśni na fortepian solo i in.

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

 

Wstęp regulowany zaproszeniami

rezerwacja: tel. 607 157 169; 604 080 783

g.kurylewicz@gmail.com; arychciknowakowska@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

 

 

 

logo_pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

 

-------------

 

 

XIII. DNI MUZYKI A. KURYLEWICZA

 

Koncert kameralny pt.

KURYLEWICZ, WARSKA: MODERNIŚCI

 

10 czerwca 2019, godz. 20

 

wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz – wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński – fortepian

Tadeusz Gadzina – skrzypce

Stanisław Gromadzki - proza

 

program:

W.Warska, Myśli, słowa, zdania w nagraniu archiwalnym W.Warskiej i Formacji Muzyki Współczesnej A.Kurylewicza, A.Kurylewicz, Walc minimalny, Somnambulicy,

G.Kurylewicz, 2 utwory na skrzypce solo,

A.Kurylewicz, Duetto lirico na skrzypce i fortepian, Grave misterioso, Largo, Allegro i Wiersz,

G.Kurylewicz, Zegarek mistyczny (7 wierszy z tomu Zaśpiew),

A.Kurylewicz, Wiersz,

H.Poświatowska/A.Kurylewicz, Ptaku mojego serca,

C.K.Norwid/A.Kurylewicz, Czułość w wyk. W.Warskiej i A.Kurylewicza i w wersji na fortepian solo,

A.Kurylewicz, Modlitwa, Sekwencje Nad Niemnem, Lalka, Polskie Drogi Romanza na fortepian, fragmenty archiwalne Contemporary Music Formation i in.

 

 

XIII. DNI MUZYKI A. KURYLEWICZA

 

Seminarium filozoficzne pt. DROGI TWÓRCZOŚCI NIESKOŃCZONEJ

oraz koncert kameralny pt. CHOPIN KURYLEWICZ

 

12 czerwca 2019, godz. 19

 

Seminarium filozoficzne pt. DROGI TWÓRCZOŚCI NIESKOŃCZONEJ,

uczestnicy:

dr Gabriela Kurylewicz, dr hab. Małgorzata Szyszkowska, prof. Krzysztof Lipka, prof. Szabolcs Esztenyi,

prof. Włodzimierz Szymański, prof. Kenneth W. Stikkers i Stanisław Gromadzki

 

Koncert kameralny pt. CHOPIN KURYLEWICZ

program: F.Chopin, Fantazja Impromptu i 3 Preludia, A.Kurylewicz, Impromptu avec Romarin i Wiersz,

kilka Pieśni na fortepian

wykonawcy: Piotr Latoszyński, Gabriela Kurylewicz

 

 

XIII. DNI MUZYKI A. KURYLEWICZA

 

NEW MUSIC MESSENGERS

 

17 czerwca 2019, godz. 20

 

wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz – wiersze, fortepian

Tadeusz Gadzina – skrzypce

Piotr Latoszyński – fortepian

Martyna Kułakowska – fortepian

Stanisław Gromadzki – proza

Franciszek Drażba - obraz

 

program:

A.Kurylewicz, 6 Rozgrzewek na fortepian,

R.Prokopowicz, Wariacje na temat następstwa siedmiu dźwięków,

A.Kurylewicz, Duetto lirico na skrzypce i fortepian,

G.Kurylewicz, Szkice fortepianowe i skrzypcowe, Wiersze z tomu Wydłużyć horyzont,

S.Gromadzki, Fragment prozy

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

 

logo mkidn i imit

 

-------------

 

20 maja 2019, godz. 20

 

RAVEL KURYLEWICZ - MUZYKA i POEZJA

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Szabolcs Esztenyi  fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

G.Kurylewicz, Zegarek mistyczy, Szkic morza w Karwi,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Tango domestico, Fraszka na fortepian solo,

Sz.Esztenyi, Dedykacja dla Kurylewicza,

M. Ravel, Gaspard de la nuit, Pavana,

A. Kurylewicz, Pavana, 2 Rozgrzewki, Wiersz,

G. Kurylewicz, wiersze z tomu Zaśpiew,

S.Gromadzki, fragment prozy,

A.Kurylewicz, Modlitwa, Polskie Drogi – Romanza na fortepiano solo,

A.Kurylewicz, Czułość, Kołysanka z Nie-boskiej Komedii i in., 

A.Kurylewicz / G. Kurylewicz, Jeruzalem,

A.Kurylewicz, Zdrowaś Mario

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

logo mkidn i imit

 

-------------

 

18 maja 2019, godz. 20

 

NOC MUZ

W PIWNICY KURYLEWICZÓW

MUZYKA, POEZJA i FILOZOFIA

 

Program:

rozmowy,

Chopin - Kurylewicz

F. Chopin, Preludia,

A. Kurylewicz, Impromptu avec Romain i in. utwory,

poezja z archiwum,

poezja nowa,

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian, komentarz

Piotr Latoszyński fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

telefon do Wandy Warskiej,

Dlaczego Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii?

Platon, Boecjusz, Tomasz z Akwinu,

Giovanni Pico Della Mirandola,

telefon do Andrzeja Kurylewicza

22.30 koniecprogramu

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańcalogo mkidn i imit

 

-------------

 

12 kwietnia 2019, godz. 20

 

NIEZALEŻNOŚĆ – MUZYKA i POEZJA

HOMMAGE À ANDRZEJ KURYLEWICZ

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Kwartet Kameralistów NOSPR

Nikola Frankiewicz  pierwsze skrzypce

Maria Strzelczyk  drugie skrzypce

Beata Raszewska  altówka

Karolina Nowak-Waloszczyk  wiolonczela

 

Piotr Latoszyński fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

G.Kurylewicz, Agonia ręcznego zegarka, Szkic morza w Karwi,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Sekwencje Nad Niemnem na fortepian i wiolonczelęTrio Smyczkowe Dormitina, Kwartet Smyczkowy Sztuttgarcki, Kwartet Smyczkowy Wielkanocny,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Ksieżyc świadkiem, Chwilka na skrzypce i altówkę,

Violesque per viola solo, Notturno per violino solo,

A.Kurylewicz, Modlitwa, Polskie Drogi – Romanza na fortepian i kwartet smyczkowy,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Czułość, Kołysanka z Nie-boskiejKomediii in., 

A.Kurylewicz /G. Kurylewicz, Jeruzalem,

A.Kurylewicz, Zdrowaś Mario

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

logo mkidn i imit

 

-------------

 

18 marca 2019, godz. 20

 

SŁOWNOŚĆ

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Paweł Pańta kontrabas

Piotr Latoszyński fortepian

Anna Nasiłowska wiersze

Herkus Kunčius opowieść

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

G.Kurylewicz, Słowność,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Modlitwa, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem, Lalka, Czułość,

Polskie DrogiRomanza na fortepian i kontrabas, Moods na kontrabas solo,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Księżyc świadkiem,

A.Kurylewicz, Impromptu z rozmarynem, Grave Misterioso,

Largo, Allegro i Wiersz na fortepian solo,

H.Kunčius, Opowieść litewska,

A.Nasiłowska, Nowe wiersze,

F.Chopin, 3 Preludia,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

G.Kurylewicz, Szkic morza w Karwi oraz Hommage à Wanda Warska & Andrzej Kurylewicz

 

-------------

 

25 lutego 2019, godz. 20

 

MOODS

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Paweł Pańta kontrabas

Piotr Latoszyński fortepian

Anna Nasiłowska wiersze

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

G.Kurylewicz, Agonia ręcznego zegarka,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Modlitwa, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Lalka, Czułość, Polskie Drogi – Romanza na fortepian i kontrabas,

A. Kurylewicz, Moods na kontrabas solo,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Zaśpiew,

A. Kurylewicz, Impromptu z rozmarynem, Grave Misterioso, Largo, Allegro i Wiersz na fortepian solo,

A. Nasiłowska, nowe wiersze,

F.Chopin, 3 Preludia,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, G.Kurylewicz/A.Kurylewicz, Kuryle i in.

 

-------------

 

14 stycznia 2019, godz. 20

 

OPOWIEŚCI NIESKOŃCZONE

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

G.Kurylewicz, Zegarek mistyczny,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Modlitwa, Walc minimalny, Polskie Drogi – Romanza,

Sekwencje Nad Niemnem na fortepian solo,

F.Chopin, 3 Mazurki,

A.Kurylewicz, Impromptu z Rozmarynem, Grave Misterioso, Largo, Allegro i Wiersz,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Zaśpiew,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Czułość,

G.Kurylewicz/A.Kurylewicz, Kuryle i in.

 

-------------

 

17 grudnia 2018, godz. 20

 

MAJSTERNIA

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Beata Raszewska altówka

Piotr Latoszyński fortepian

Krystyna Rodowska przekłady i wiersze

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

G.Kurylewicz, Śnieg,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Modlitwa, Walc minimalny,

Polskie Drogi – Romanza, Sekwencje Nad Niemnem na fortepian i altówkę,

G.Kurylewicz, Violesque na altówkę solo,

A.Kurylewicz, Impromptu z Rozmarynem, Grave Misterioso, Largo, Allegro i Wiersz,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Zaśpiew,

K.Rodowska, Wiersze i fragmenty nowego przekładu M.Prousta W poszukiwaniu utraconego czasu,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Czułość,

G.Kurylewicz/A.Kurylewicz, Kuryle i in.

 

-------------

 

XII DNI MUZYKI A. KURYLEWICZA 2018

 

Koncert Trzeci

 

23 listopada 2018, godz. 20

 

DORMITINA

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

 

Kwartet Kameralistów NOSPR

Nikola Frankiewicz  pierwsze skrzypce

Maria Strzelczyk  drugie skrzypce

Beata Raszewska  altówka

Karolina Nowak-Waloszczyk  wiolonczela

 

Robert Prokopowicz  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Do Ojca

R. Prokopowicz, Improwizacja

A.Kurylewicz, Walc minimalny, Somnambulicy, Sekwencje Nad Niemnem

Polskie Drogi – Romanza, Kwartet Smyczkowy Sztuttgarcki, Trio Smyczkowe Dormitina

G.Kurylewicz, Chwilka na skrzypce i altówkę, 7 wierszy różnych, Violesque per viola solo, Notturno per violino solo A.Kurylewicz, Modlitwa, Lalka

S.Gromadzki, Fragment prozy

A.Kurylewicz, Czułość, Kołysanka z Nie-boskiej Komedii

G.Kurylewicz/A.Kurylewicz, Kuryle i in.

 

Mecenat J.D.Z

 

-------------

 

XII DNI MUZYKI A. KURYLEWICZA 2018

 

Koncert Drugi

 

20 listopada 2018, godz. 18

 

Dom Literatury w Warszawie

Krakowskie Przedmieście 87/89

 

 

ZAŚPIEW

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

 

 

Program:

G.Kurylewicz, wiersze z tomu Zaśpiew

A.Kurylewicz, utwory na fortepian solo

 

Mecenat J.D.Z

 

 

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Fundacja Forma

 

Wstęp wolny

 

-------------

 

XII DNI MUZYKI A. KURYLEWICZA 2018

 

 

Koncert Pierwszy

 

12 listopada 2018, godz. 20

 

LARGO MISTERIOSO

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Anna Nasiłowska  wiersze

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Frustracja

A.Kurylewicz, Modlitwa, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem

Polskie DrogiRomanza, Impromptu avec Romarin na fortepian solo

A.Nasiłowska, Wiersze z tomu Ciemne przejścia

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Księżyc Świadkiem / A. Kurylewicz, Grave Misterioso, Largo, Allegro, Wiersz

S.Gromadzki, Fragment prozy

A.Kurylewicz, Czułość, Pieśń Konfederatów

G.Kurylewicz / A.Kurylewicz, Kuryle i in.

 

Mecenat J.D.Z

 

-------------

 

8 października 2018, godz. 20

 

OD RZECZKI DO RZECZKI

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Szabolcs Esztényi  fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Stanisław Gromadzki  proza

Krzysztof Beśka  proza

 

Program:

A.Kurylewicz, Tango domestico,

S.Esztényi, Improwizacja,

G.Kurylewicz, Fraszka o duszy, Droga do piękna,

A.Kurylewicz, Modlitwa, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie Drogi - Romanza, Moods na kontrabas solo,

G.Kurylewicz, 7 wierszy, z tomu Zaśpiew,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

K.Beśka, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Czułość, Pieśń Konfederatów,

G.Kurylewicz / A.Kurylewicz, Kuryle i in.

 

-------------

 

25 czerwca 2018, godz. 20

 

PRZECIW BEZDUSZNOŚCI

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Fraszka o duszy, Droga do piękna,

A. Kurylewicz, Modlitwa, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie Drogi – Romanza, Impromptu avec Romarin na fortepian solo,

G.Kurylewicz, 7 wierszy, z tomu zaśpiew / A.Kurylewicz, Grave Misterioso, Largo, Allegro,  Wiersz,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

A. Kurylewicz, Czułość,

G. Kurylewicz/A. Kurylewicz, Kuryle,

G. Kurylewicz, Św.Roch i in.

 

-------------

 

12 czerwca 2018, godz. 18.30

 

RZEŹ ZALOTNIKÓW

i PLATOŃSKA FILOZOFIA MUZYKI

 

 

Program:

18.30 Seminarium Platońska Filozofia Muzyki -  Muzyka w Micie Era w X. Ks. Republiki

 

20.30 Rzeź zalotników - przestawienie taneczne w choreografii i wykonaniu

Agaty Łuki, Joanny Pędzisz i Natalii Sykut

(Non Kon Trio z Centrum Ruchu Lubelskiego Teatru Tańca)

recytacja początku pieśni 22 Odysei Homera - Mikołaj Szymański

 

21.00 fragmenty morskie Odysei czytane przez Mikołaja Szymańskiego

z improwizacjami na fortepian solo Gabrieli Kurylewicz

 

-------------

 

21 maja 2018, godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji

TUBA METAFIZYCZNA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Szabolcs Esztényi  fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Zdzisław Piernik  tuba

Anna Nasiłowska  wiersze

Zbigniew Zbikowski  proza

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

Sz. Esztényi, Wiersz i Improwizacja na fortepian solo,

G. Kurylewicz, Modlitwa do Anioła Wierszy i Psalm,

A. Kurylewicz, Modlitwa, Somnambulicy, Walc minimalny,

Sekwencje Nad Niemnem, Polskie Drogi – Romanza na fortepian solo,

Z. Herbert, Co będzie?, A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragmenty)

Z. Piernik, Tuba metafizyczna,

A. Kurylewicz, Impromptu avec Romarin na fortepian solo,

G. Kurylewicz, 7 wierszy z Szymanowskim,

A. Nasiłowska, 9 wierszy,

Z. Zbikowski,  Fragment prozy,

S. Gromadzki, Fragment prozy, G. Kurylewicz/A.Kurylewicz, Kuryle i in.

 

-------------

 

19 maja 2018, godz. 20

 

NOC MUZ W PIWNICY KURYLEWICZÓW

 

 

Program:

rozmowy,

telefon do Wandy Warskiej,

Somnambulicy - Kurylewicz Muzyka i Poezja,

Gabriela Kurylewicz - wiersze,

fortepian, Piotr Latoszyński - fortepian,

Dlaczego Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii,

telefon do Andrzeja Kurylewicza,

22.30 koniec programu (?)

 

 

-------------

 

16 kwietnia 2018, godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji

TYLKO MUZYKA

HOMMAGE À ANDRZEJ KURYLEWICZ

11. rocznica śmierci Kompozytora

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Jan Antoni Homa  skrzypce

Tomasz Strahl  wiolonczela

Piotr Müldner-Nieckowski  wiersze

Zbigniew Zbikowski  proza

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Modlitwa do anioła wierszy,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

PolskieDrogi – Romanza na fortepian solo, Tria Fortepianowe: Tango Rubio i El Dancion Sentimental,

Impromptu avec Romarin, Grave misterioso, Largo, Allegro, Wiersz na forteian solo,

G.Kurylewicz, 9 Wierszy z tomu Rymki,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

Z.Zbikowski, Fragment prozy,

P. Müldner-Nieckowski, Wiersze,

G.Kurylewicz, Psalm i Św. Roch,

A. Kurylewicz, Pieśni na fortepian i kontrabas

 

-------------

 

19 marca 2018, godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji

POCHWAŁA NIEZALEŻNOŚCI

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Pańta  fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Anna Nasiłowska  wiersze

Zbigniew Zbikowski  proza

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Modlitwa do anioła wierszy,

A. Kurylewicz, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem, Polskie Drogi –

Romanza na fortepian solo, Impromptu avec Romarin, Grave misterioso, Largo, Allegro, Wiersz,

G. Kurylewicz, 8 Wierszy,

A. Kurylewicz, Moods na kontrabas solo,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

Z. Zbikowski, Fragment prozy,

A. Nasiłowska, Wiersze,

G. Kurylewicz, Szkic morza w Karwi,

A. Kurylewicz, Pieśni na fortepian i kontrabas

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POEZJI

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

-------------

 

12 lutego 2018, godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji

SOMNAMBULISTS

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Szabolcs Esztényi  fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Jan Homa  skrzypce

Paweł Pańta  kontrabas

Zbigniew Zbikowski  proza

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Droga do piękna,

J.S. Bach, Sonata 1,

A. Kurylewicz, Somnambulicy, Walc minimalny,

Sekwencje Nad Niemnem, Polskie Drogi – Romanza na fortepian solo,

Sz. Esztényi, 2 Improwizacje,

A. Kurylewicz, Impromptu avec Romarin, Grave misterioso, Largo, Allegro, Wiersz,

G. Kurylewicz, 8 Wierszy,

A.Kurylewicz, Moods na kontrabas solo,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

G.Kurylewicz,Przychodźcy, Szkic morza w Karwi.

A. Kurylewicz, Modlitwa.

 

-------------

 

 

8 stycznia 2018, godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji

KARA ZA PIĘKNO?

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Szabolcs Esztényi  fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Robert Prokopowicz  fortepian

Jacek Sienkiewicz  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

Ewa Bobrowska  projekcje i opowiadanie

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Agonia ręcznego zegarka,

A. Kurylewicz, Ptaku mojego serca, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie Drogi – Romanza na fortepian solo, Tango Domestico, Impromptu avec Romarin,

G. Kurylewicz, Rymki z fortepianem,

K. Szymanowski, Mazurek nr 1,

J. Sienkiewicz, Fantazja,

R. Prokopowicz, Szkic Kresy,

S. Esztényi, Improwizacja,

S. Gromadzki, Nic nie zostanie,

E. Bobrowska, Zatopiona,

G. Kurylewicz, Piękno w nagrodę, Św. Roch,

A. Kurylewicz, Modlitwa i Somnambulicy,

J.S. Bach, Preludium C-Dur,

A. Kurylewicz, Kolęda na Nowy Rok i in.

 

-------------

 

11 grudnia 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

REMEMBER KURYLEWICZ

85. urodziny A. Kurylewicza

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Szabolcs Esztényi  fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Robert Prokopowicz  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Do Ojca,

A. Kurylewicz, Czułość, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie Drogi – Romanza na fortepian solo, Tango Domestico, Fraszka Na Lipę, Impromptu avec Romarin,

G. Kurylewicz, Wszystko jest najpierw w myśli – 6 wierszy z fortepianem/

A.Kurylewicz, Grave Misterioso, Largo, Godzina, 

R. Prokopowicz, Szkic Kresy,

S. Esztényi, Dedykacja dla A. Kurylewicza,

S. Gromadzki, Honor,

G. Kurylewicz, Honor i Humor,

A. Kurylewicz, Modlitwa i Somnambulicy,

J.S. Bach, Preludium C-Dur i in.

 

-------------

 

24 November 2017, 6 pm

 

KURYLEWICZ MUSIC & POETRY CONCERT

GRAVE MISTERIOSO

 

ANDRZEJ KURYLEWICZ  composer

GABRIELA KURYLEWICZ  poet, author of the project

 

 

Programme:

G.Kurylewicz, We Cannot Perish, A.Kurylewicz, La Valse Minime op. 56 (1996)

3 Sekwencje Nad Niemnem (1986), Polskie Drogi – Romanza (1976)

G.Kurylewicz, Everything Begins In Thought – 6 poems with piano solo /

A.Kurylewicz, Grave Misterioso, Largo, Allegro, Verse, Impromptu Avec Romarin for piano solo op. 50 (1992)

Duetto Lirico per violino e piano forte, The Prayer for piano solo op. 58 (1998)

Somnambulists op. 1 (1958), Kołysanka from the Non-divine Comedy and Czułość op. 6 (1970)

G.Kurylewicz / A.Kurylewicz, Jerusalem, op. 53 (1996)

 

 

GABRIELA KURYLEWICZ  poems and piano

EUNSLEY PARK  violin

PIOTR LATOSZYŃSKI  piano

 

 

Steinway Hall, 44 Marylebone Lane, London W1U 2DB

Free admission, phone 020 7487 3391, info@steinway.co.uk

 

g.kurylewicz@gmail.com; www.piwnica-forma.waw.pl; www.kurylewicz.net

 

-------------

 

6 listopada 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

GRAVE MISTERIOSO

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Agonia ręcznego zegarka,

A.Kurylewicz, Czułość, Somnabulicy, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie Drogi – Romanza na fortepian solo, Impromptu avec Romarin,

G.Kurylewicz, Wszystko jest najpierw w myśli – 7 wierszy z fortepianem/

A.Kurylewicz, Grave Misterioso, Largo, Godzina

F.Chopin, Mazurki op. 50, Walc As-Dur,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Czekam, Lalka,

G.Kurylewicz, św. Roch

 

-------------

 

9 października 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

OPOWIEŚCI RZECZNE

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Jan Antoni Homa  skrzypce

Piotr Latoszyński  fortepian

Robert Prokopowicz  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Próg,

A. Kurylewicz, Czułość, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem (3, 4 i 5),

J.S. Bach, 1 Sonata g-moll (Adagio i Presto),

A. Kurylewicz, Largo spianato,

G. Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Wydłużyć horyzont,

A. Kurylewicz, Impromptu avec Romarin,

F. Chopin, Andante Spianato, Walc cis-moll,

R. Prokopowicz, Prypeć,

S. Gromadzki, Akwarystyka filozoficzna,

G. Kurylewicz, Myśli rzeczne, Rzeczka i św. Roch

 

-------------

 

10 lipca 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

NIEPISANIE JEST NIETAKTOWNE

 

Podgląd Literacki gościem Piwnicy Kurylewiczów

 

&

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

Teksty autorów Podglądu Literackiego

A. Kurylewicz, utwory na fortepian solo

F. Chopin, mazurki op. 50

F. Liszt, Mefisto

 

-------------

 

11. Dni Muzyki

Andrzeja Kurylewicza

51 lat Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów

 

 

26 i 27 czerwca 2017

 

 

 

26 CZERWCA 2017 godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji

 

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE

 

Wykonawcy:

 

Gabriela Kurylewicz – wiersze, fortepian

Eunsley Park - skrzypce

Małgorzata Kustosik - śpiew

Piotr Latoszyński - fortepian

Paweł Pańta - kontrabas

Stanisław Gromadzki - opowiadanie

Charles Burnett - opowiadanie

 

Program:

 

G.Kurylewicz, Nie możemy zginąć, A.Kurylewicz, Modlitwa, Somnabulicy na fortepian solo op.1 (1958), Sekwencje Nad Niemnem na fortepian i skrzypce (1987), Drzeworyt nr 1 na skrzypce solo (1984), J.S.Bach, Adagio i Fuga z Sonaty g-moll na skrzypce solo, A.Kurylewicz, Impromptu avec Romarin na fortepian solo (1992), F.Chopin, Mazurki op.50, G.Kurylewicz, 7 wierszy z fortepianem, A.Kurylewicz, Moods na kontrabas solo (1978), G.Kurylewicz/A.Kurylewicz, Jeruzalem, A.Kurylewicz (1994), Zdrowaś Mario, C.K.Norwid/A.Kurylewicz, Czułość - Pieśń na fortepian i kontrabas, A.Kurylewicz, Pavana na fortepian solo

 

oraz

 

Pokaz filmu pt. Ludzie z Piwnicy, 1969, reż. M.Derkaoui

 

Goście specjalni: Mostafa Derkaoui i Sophie Delvallee

 

 

 

27 CZERWCA 2017 godz. 18

 

PRACOWNIA FILOZOFII MUZYKI

 

Seminarium filozoficzne dr. G. Kurylewicz i dr. M. Szyszkowskiej

 

WYKŁAD PROF. Charlesa Burnetta

LATIN AND ARABIC IDEAS OF SYMPATHETIC VIBRATION AND ITS COSMIC ROLE

 

F. Chopin, K. Szymanowski, A. Kurylewicz – Kilka utworów na fortepian solo

wykonawcy – Piotr Latoszyński, Charles Burnett, Gabriela Kurylewicz

 

 

-------------

 

8 maja 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

NOTTURNO W KOLORZE ZIELONYM

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Agonia ręcznego zegarka,

A.Kurylewicz, Somnambulicy op.1, Walc minimalny op. 56,

Sekwencje Nad Niemnem, Polskie drogi - romanza na fortepian solo op.12,

F. Chopin, Ballada f-moll, Ballada F-dur,

G.Kurylewicz, Rymki – 7 wierszy z fortepianem,

K. Szymanowski, Mazurek nr 1,

A. Kurylewicz, Wiersz na fortepian solo,

A.Kurylewicz, Impromptu z rozmarynem,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, 2 Pieśni na fortepian solo,

G. Kurylewicz, Szkic morza w Karwi.

 

-------------

 

10 kwietnia 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

DLACZEGO?

A.Kurylewicz in Memoriam

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Anna Nasiłowska  wiersze

Małgorzata K. Piekarska  wiersze

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Pańta  fortepian

Paweł Pańta kontrabas

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Dlaczego? Dedykacja urodzinowa,

A. Kurylewicz, Somnambulicy, La Valse Minime, Sekwencje Nad Niemnem, Polskie drogi - romanza na fortepian solo, F. Chopin, Ballada F-Dur,

G. Kurylewicz, Rymki z Tangiem Rubio i Wierszem A. Kurylewicza,

A. Kurylewicz, Impromptu avec Romarin,

A. Nasiłowska i M. K. Piekarska, wiersze dla Piwnicy Kurylewiczów,

A.Kurylewicz, Moods na kontrabas solo, Pieśni na fortepian i kontrabas

 

-------------

 

27 marca 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

CHOPIN, KURYLEWICZ

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Paweł Pańta kontrabas

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Dlaczego,

A.Kurylewicz, Somnambulicy op.1, Walc minimalny op. 56,

Sekwencje Nad Niemnem, Polskie drogi - romanza na fortepian solo op.12,

F.Chopin, Ballada f-moll op. 52, Ballada As-Dur op. 47, Walc cis-moll,

G.Kurylewicz, Rymki – 7 wierszy z fortepianem,

A.Kurylewicz, Impromptu z rozmarynem, Moods na kontrabas solo,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Kołysanka z Nie-boskiej Komedii op.9,

F.Chopin, Nokturn op.15 nr 3

 

-------------

 

27 lutego 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

KILKA MYŚLI O WOLNOŚCI

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Ewa Skardowska fortepian

Katarzyna Bąkowska skrzypce

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Notturno,

A.Kurylewicz, Somnambulicy op.1, Walc minimalny op. 56,

Sekwencje Nad Niemnem, Polskie drogi - romanza na fortepian solo op.12,

G. Faure, Sonata A-Dur op.13, cz.1 i 2,

M.Ravel, Gaspard de la Nuit, cz.1 – Ondine,

F.Chopin, Walc cis-moll,

G.Kurylewicz, Rymki – 8 wierszy z fortepianem,

A.Kurylewicz, Impromptu z rozmarynem,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Kołysanka z Nie-boskiej Komedii op.9,

F.Chopin, Nokturn op.15 nr 3

 

-------------

 

23 stycznia 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

SOMNAMBULICY

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Zaczarowane lusterko,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie drogi - romanza na fortepian solo,

F.Chopin, Walc cis-moll,

G.Kurylewicz, Zegarek i Marsjasz – 8 wierszy z fortepianem,

A.Kurylewicz, Impromptu z rozmarynem,

F.Chopin, Scherzo E-Dur,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

A. Kurylewicz, Pieśni na fortepian solo,

J.Kochanowski/A.Kurylewicz, Kolęda na Nowy Rok

 

-------------

 

19 grudnia 2016, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

OPOWIEŚCI MISTYCZNE

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Maria Wilgos  gitara/lutnia barokowa

Witold  Wilgos  teorba

Aleksander Rewiński  śpiew

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Zaczarowane lusterko,

A. Kurylewicz, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie drogi - romanza na fortepian solo, Rozgrzewki na fortepian solo,

G. Sanz, Canarios I R. de Visee, Chaconne,

G. Kurylewicz, Zegarek i Marsjasz – 8 wierszy z fortepianem,

F. Chopin, Scherzo h-moll, 4 Mazurki,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

A. Kurylewicz, Pieśni na głos i fortepian (Zdrowaś Mario i Jeruzalem do wiersza G. Kurylewicz), J.Kochanowski/A.Kurylewicz, Kolęda.

 

-------------

 

12 grudnia 2016, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

OPOWIEŚCI ZIMOWE

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Zimowy pejzaż,

A. Kurylewicz, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie drogi - romanza na fortepian solo, Impromptu avec Romarin,

G. Kurylewicz, Księżyc świadkiem - 6 wierszy z fortepianem,

A. Kurylewicz Largo 1 i 2, Mazurek, Moods na kontrabas solo,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

A. Kurylewicz, Pieśni na fortepian i kontrabas

 

-------------

Post 1 Dec 16 Kurylewicz at Steinway

 

 

1 grudnia 2016, godz. 18

Steinway Hall, 44 Marylebone Lane, London

 

Kurylewicz Music & Poetry Concert

LARGO

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Heaven,

A. Kurylewicz, Largo, La Valse Minime, 3 Sekwencje nad Niemnem,

Polskie drogi - Romanza na fortepian solo,

G. Kurylewicz, Marsyas and the Watch – 6 poems with piano solo,

A. Kurylewicz, Impromptu avec Romarin for piano solo,

Pavana, The Prayer for piano solo, Kołysanka from the Non-divine Comedy and Czułość,

 3 Songs from the German Baroque Cycle,

G. Kurylewicz/A. Kurylewicz, Jerusalem

 

 

Free admission, phone 020 7487 3391, info@steinway.co.uk

 

-------------

 

21 listopada 2016, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

LISTEN TO ANDRZEJ KURYLEWICZ

84. urodziny A.Kurylewicza

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Tadeusz Gadzina  skrzypce

Ella Susmanek  fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Do Ojca,

J.S.Bach, Preludium C-Dur,

A. Kurylewicz, Largo, Walc minimalny, Sekwencje nad Niemnem,

Polskie drogi - Romanza na fortepian solo,

H. Wieniawski, 2 Miniatury na skrzypce i fortepian

G. Kurylewicz, Zegarek i Marsjasz – 7 wierszy,

A. Kurylewicz, Impromptu z Rozmarynem na fortepian solo,

3 Pieśni z cyklu 10 Songs from German Baroque,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

A. Kurylewicz, Modlitwa na fortepian solo i Pieśni na fortepian: Kołysanka, Czułość,

Ptaku mojego serca, Pavana na fortepian solo i dedykacje.

 

-------------

 

14 listopada 2016, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

DZIEŃ I NOC

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Księżyc świadkiem,

F. Chopin, Nokturn op. 15 nr 3,

A. Kurylewicz, Largo, Walc minimalny, Modlitwa, Sekwencje nad Niemnem,

Polskie drogi - Romanza na fortepian solo, Pavana,

G. Kurylewicz, 7 wierszy z fortepianem,

A. Kurylewicz, Wiersz i Impromptu z Rozmarynem na fortepian solo, Moods na kontrabas solo,

Pieśni na fortepian i kontrabas: Kołysanka, Czułość, Ptaku mojego serca,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

T. Konwicki/A. Kurylewicz, Czekam dzień i noc

J. Kochanowski/A. Kurylewicz, Do snu

 

-------------

 

10 października 2016, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

NIE MOŻEMY ZGINĄĆ

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Nie możemy zginąć,

J.S.Bach, Preludium C-Dur,

A. Kurylewicz, Walc minimalny, Modlitwa, Sekwencje nad Niemnem,

Polskie drogi - Romanza na fortepian solo, Rozgrzewki, Pavana,

G. Kurylewicz, 7 wierszy z fortepianem,

A. Kurylewicz, Wiersz i Impromptu z Rozmarynem na fortepian solo, Moods na kontrabas solo,

Pieśni na fortepian i kontrabas: Kołysanka, Czułość, Ptaku mojego serca,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

J. Słowacki/A. Kurylewicz, Przy kościołku

 

-------------

 

Honorowe

10. Dni Muzyki Andrzeja Kurylewicza

50 lat Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów

 

 

13, 20, 28 czerwca 2016

 

 

 

13 czerwca 2016 godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji

ZOSTAJE PIĘKNO 1

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński fortepian

Andrzej Jagodziński fortepian

Paweł Pańta kontrabas

Iwona Lorenc opowiadanie

Małgorzata Szyszkowska opowiadanie

Stanisław Gromadzki opowiadanie

Jan Popis opowiadanie

 

Program:

J.S. Bach, Preludium C-Dur,

A. Kurylewicz, 3 Sekwencje nad Niemnem, Modlitwa;

M. Ravel, Gaspard de la Nuit;

G. Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Księżyc świadkiem,

A. Kurylewicz, Moods na kontrabas solo, Pavana, Wiersz, Jeruzalem na fortepian solo; 4 Dedykacje jazzowe; I.Lorenc/M.Szyszkowska/S. Gromadzki/G.Kurylewicz, Czy muzyka, poezja i filozofia potrzebują miejsca?

A. Kurylewicz, Zdrowaś Mario na fortepian solo

 

 

 

20 czerwca 2016 godz. 20

 

 

Wieczór Muzyki i Poezji

ZOSTAJE PIĘKNO 2

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz wiersze, fortepian

Szabolcs Estenyi fortepian

Tadeusz Gadzina skrzypce

Piotr Latoszyński fortepian

Paweł Pańta kontrabas

Grzegorz Drojewski wiersze

Wojciech Chmielewski proza

Wojciech Karolak fortepian

 

Program:

A. Kurylewicz, Walc minimalny, Somnambulicy, Hommage, Tryptyk Musique de film, Duetto Lirico;

Sz. Estenyi, Improwizacja;

A. Kurylewicz, Due Pezzi Semplici, Moods;

F. Chopin, 4 mazurki op. 17, Ballada g-moll;

G. Drojewski, Wiersze amerykańskie;

W. Chmielewski, Proza;

G. Kurylewicz, 6 wierszy;

W. Karolak, Dedykacje serdeczne;

A. Kurylewicz, Do Snu – Pieśń do wiersza J. Kochanowskiego

 

 

 

28 czerwca 2016 godz. 17

 

Seminarium filozoficzne dr Gabrieli Kurylewicz

wykład specjalny

 

Prof. Charles Burnett (The Warburg Institute, London)

The Lute and Monochord Compared: musical symbolism in Islam and the West

 

 

oraz

 

Piotr Latoszyński fortepian

F. Chopin, Ballada F-Dur i f-moll

 

-------------

 

30 maja 2016, godz 20
Piwnica Artystyczna Kurylewiczów,
Rynek Starego Miasta 19


Wieczór Muzyki, Poezji i Filozofii
NIEŹLE CZASEM ZAMILCZEĆ
Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian
Dorota Ficoń recytacje

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

Kenneth W. Stikkers & Randall Auxier opowiadanie
Program:
A. Kurylewicz, Walc minimalny, Sekwencje nad Niemnem, Polskie drogi – romanza na fortepian solo,

W. Shakespeare, Monolog Jakuba i Monolog Hamleta oraz 10 Sonetów w przekładzie pol. G. Kurylewicz,

M. Ravel, Scarbo na fortepian solo, 

G. Kurylewicz, 5 wierszy,

K. W. Stikkers/R. Auxier/G.Kurylewicz, Two American Professors in Warsaw,

W.A. Mozart, Sonata C-Dur,

S. Gromadzki, Afazja;

R. Auxier, 2 Songs,

A. Kurylewicz, Nieźle czasem zamilczeć - Pieśń do wiersza J. Kochanowskiego

 

 

 

bilety/cegiełki 50 zł; rezerwacja: wydawnictwo@piwnica-forma.waw.pl, tel. 607 609 742

 

FACEBOOK /PiwnicaArtystycznaKurylewiczów

/FundacjaForma

 

-------------

 

18 kwietnia 2016, godz 20
Piwnica Artystyczna Kurylewiczów,
Rynek Starego Miasta 19


Wieczór Muzyki i Poezji
CZUŁOŚĆ

WSPOMNIENIE ANDRZEJA KURYLEWICZA


Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian
Elżbieta Gajewska  flet

Piotr Latoszyński  fortepian

Ewa Skardowska  fortepian

Katarzyna Bąkowska  skrzypce

Paweł Pańta  kontrabas

Stanisław Pańta  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

Wanda Warska  śpiewowieść


Program:
A. Kurylewicz, Walc minimalny, Sekwencje nad Niemnem, Tryptyk Musique de Film,

Drzeworyt 1 na flet solo, Duetto lirico per violino e pianoforte, Impromptu avec Romarin

G. Kurylewicz, 7 wierszy,

A. Kurylewicz, Moods na kontrabas solo,

M. Ravel, Gaspard de la nuit,

J. Haydn, Sonata h-moll, cz.1 i menuet,

S. Gromadzki/G. Kurylewicz, Zasięg wspomnienia,

A. Kurylewicz, Modlitwa na fortepian solo i 3 Pieśni na fortepian i kontrabas

 

-------------

 

21 marca 2016, godz 20
Piwnica Artystyczna Kurylewiczów,
Rynek Starego Miasta 19


Wieczór Muzyki i Poezji
STATEK WIERSZY


Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian
Piotr Latoszyński  fortepian
Ewa Skardowska  fortepian

Katarzyna Bąkowska  skrzypce

Paweł Pańta  kontrabas

Stanisław Pańta  fortepian
Anna Nasiłowska  wiersze

Małgorzata Karolina Piekarska  wiersze

Agnieszka Syska  wiersze
Stanisław Gromadzki  proza
Wanda Warska  śpiewowieść


Program:
A. Kurylewicz, Modlitwa, Walc minimalny, Sekwencje nad Niemnem, Polskie drogi – romanza na fortepian solo,

J.S. Bach, Preludium i Fuga B-Dur - Prezent urodzinowy,

A. Kurylewicz, Duetto lirico,

G. Kurylewicz - wiersze,

F. Chopin, Scherzo E-Dur op. 54,

W.A. Mozart, Sonata C-Dur KV 545,

A. Nasiłowska, M.K. Piekarska, A. Syska – wiersze,

S. Gromadzki, aforyzmy,

A. Kurylewicz, 3 Pieśni na fortepian i kontrabas

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POEZJI

 

-------------

 

29 lutego 2016, godz 18
Piwnica Artystyczna Kurylewiczów,
Rynek Starego Miasta 19


Pracownia Filozofii Muzyki (IF UW), Fundacja Forma oraz Przegląd Filozoficzno-Literacki

zapraszają na wykład


dr Raphaele Mouren
(The Warburg Institute, University of London)

Academic Libraries Today: Tasks and Challenges

 


Dr Raphaele Mouren jest dyrektorem słynnej Biblioteki Instytutu Warburga w Londynie.

The Warburg Institute Library to najpiękniejsza biblioteka na świecie, zbiór i czytelnia źródeł: historii sztuki, literatury, filozofii i muzyki.

 

Wykład zostanie dopełniony koncertem o godz. 20, pt. CHOPIN KURYLEWICZ w wykonaniu

Piotra Latoszyńskiego i Gabrieli Kurylewicz.-------------

 

25 stycznia 2016, godz 20
Piwnica Artystyczna Kurylewiczów,
Rynek Starego Miasta 19


Wieczór Muzyki i Poezji
NOTTURNO


Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian
Piotr Latoszyński  fortepian
Stanisław Pańta  fortepian
Paweł Pańta  kontrabas
Anna Nasiłowska  proza
Stanisław Gromadzki  proza
Łukasz Penderecki  7 minut
Julian Śmierciak OFM  opowieść

Wanda Warska  śpiewowieść


Program:
A.Kurylewicz, Modlitwa, Sekwencje nad Niemnem, Polskie drogi - romanza na fortepian solo;

F.Chopin, 3 Nokturny, Ballada g-moll,

K.Szymanowski, Mazurek nr 1, G.Kurylewicz, 7 wierszy,

A. Kurylewicz, Moods na kontrabas solo,

A.Nasiłowska, proza,

Ł.Penderecki, 2 fragmenty,

S.Gromadzki, O życzliwości,

J.Śmierciak, 13 tez św. Franciszka,

A.Kurylewicz, Pavana na fortepian solo, 3 Pieśni na fortepian i kontrabas

 

-------------

 

21 grudnia 2015, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

CONCERTO RUBIO

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Ewa Skardowska  fortepian

Justyna Napiórkowska  opowiadanie

Stanisław Gromadzki  proza krytyczna

Grzegorz Drojewski  wiersze

 

 

Program:

A. Kurylewicz, Modlitwa, Walc minimalny, Sekwencje nad Niemnem,

Polskie Drogi – romanza na fortepian solo, Pavana, Tango Domestico,

F. Chopin, Scherzo h-moll,

G. Kurylewicz, 7 wierszy,

A. Kurylewicz, Impromptu z rozmarynem i Wiersz na fortepian solo,

G. Drojewski, 5 wierszy,

S. Gromadzki, Kilka zdań o nihilizmie,

J. Napiórkowska, W obronie dawnych mistrzów,

A. Kurylewicz, Smnambulicy i Kołysanka z Nie-boskiej komedii na fortepian solo,

G. Kurylewicz, Wiersz na koniec

 

-------------

 

1 grudnia 2015, godz. 18.30

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Zapraszamy na wykład gościnny

w ramach seminarium dr G. Kurylewicz, "Platon, Arystoteles,

Tomasz z Akwinu - teoria piękna i twórczości"

 

Prof. Kenneth W. Stikkers

(Southern Illinois University Carbondale)

 

ON THE RELEVANCE OF ARISTOTLE AND THOMAS AQUINAS

FOR THE 21st CENTURY ECONOMICS

 

 

wydawnictwo@piwnica-forma.waw.pl; tel. 607609742, 22 8690955

 

-------------

 

20 listopada 2015 godz. 18

Steinway Hall, 44 Marylebone Lane, London W1U 2DB

 

Kurylewicz Music and Poetry Concert

CRUMBS

 

 

Andrzej Kurylewicz  composer

Gabriela Kurylewicz  poet

 

Gabriela Kurylewicz  poems and piano

Eunsley Park  violin,

Paweł Pańta  double bass,

Artur Pachlewski  clarinet

 

 

Program:

A.Kurylewicz, Modlitwa (The Prayer) op.58 na fortepian solo, La Valse Minime op.56 for piano solo,

Sekwencje nad Niemnem for piano and violin solo, Drzeworyt 1 (Woodcut 1) op.25 in transcription for violin solo, Drzeworyt 2 (Woodcut 2) op.25 in transcription for clarinet solo,

G.Kurylewicz, Everything begins in thought - 7 poems with double bass,

A.Kurylewicz, Moods for double bass op.14, Polskie drogi - Romanza for piano solo,

Lalka and 3 Songs for piano and double bass

 

 

 

Steinway Hall, 44 Marylebone Lane, London W1U 2DB

Free admission, Laura Delany, ldelany@steinway.co.uk   020 7487 3391

 

 

 

 

Kurylewicz.pl_2015

 

 

 

-------------

 

 

16 listopada 2015, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

OKRUSZKI / CRUMBS

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Artur Pachlewski  klarnet

Kenneth Stikkers  opowiadanie

Stanisław Gromadzki  proza krytyczna

Łukasz Penderecki  improwizacja

Wanda Warska  śpiewowieść

 

 

Program:

A.Kurylewicz, Modlitwa, Walc minimalny, Sekwencje nad Niemnem, Tryptyk na fortepian solo,

F.Chopin, Mazurki op. 17,

A.Kurylewicz, Pavana na fortepian solo, Drzeworyt 2 na klarnet solo, Moods na kontrabas solo,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z kontrabasem,

Ł.Penderecki, 7 minut,

K.Stikkers, American Professor in Warsaw,

S.Gromadzki, Drobiazgi,

A.Kurylewicz, 3 Pieśni na fortepian i kontrabas, Rubio - szkic

 

 

 

bilety/cegiełki - 50 zł (30 zł studenckie)

 

wydawnictwo@piwnica-forma.waw.pl; tel. 607609742, 22 8690955

 

-------------

 

19 października 2015 godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji - KSIĘŻYC ŚWIADKIEM

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Artur Pachlewski  klarnet

Katarzyna Bąkowska  skrzypce

Ewa Skardowska  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza krytyczna

Łukasz Penderecki  wiersze

Wanda Warska  śpiewowieść

 

Program:

A.Kurylewicz, Modlitwa, Walc minimalny, Sekwencje nad Niemnem,

Polskie Drogi – romanza na fortepian solo, Moods na kontrabas solo,

K.Szymanowski, Sonata d-moll na skrzypce i fortepian,

A.Kurylewicz, Drzeworyt 2 na klarnet solo,

Ł.Penderecki, 2 wiersze argentyńskie ,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z kontrabasem,

S.Gromadzki, Pochwała konsekwencji,

A.Kurylewicz, 3 Pieśni na fortepian i kontrabas

 

 

Rezerwacja zaproszeń: tel. 607 609 742, wydawnictwo@piwnica-forma.waw.pl

 

 

 

Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

 

 

 

 

 

 

SEMINARIUM 2015-16

 

 

 

Dr Gabriela Kurylewicz zaprasza na seminarium autorskie z metafizyki i estetyki

 

pt. Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu - teoria piękna i twórczości

 

 

Zajęcia odbywają się we wtorki, o godz. 18.30, od października do czerwca

 

W Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

 

Przedmiot 8117-Sem-OG wprowadzony do USOS i rejestracji żetonowej

 

Zarejestrowany jako ogólnouniwersytecki na rok 2015/2016

 

Organizator: Fundacja Forma - Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych

 

(pod Patronatem Prorektora UW)

 

-------------

 

Honorowe 9. Dni Muzyki Andrzeja Kurylewicza 2015

49 lat Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów

 

 

8 czerwca 2015 godz. 20

Wieczór Muzyki i Poezji – SZYMANOWSKI, PROKOFIEW, KREISLER, KURYLEWICZ

Wykonawcy:

ALEKSANDRA KULS  skrzypce

MARCIN KOZIAK  fortepian

PAWEŁ PAŃTA  kontrabas

STANISŁAW GROMADZKI  proza krytyczna

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, fortepian